Bestil Vikar efter dit behov!

Knud

Vikarservice leverer kompetente medarbejdere til private og offentlige virksomheder i Danmark.

Vikarservice tilbyder:

  • Vikarer på fuld- eller deltid
  • Supplere bemanding ved afvikling af ferie eller sygdom.
  • Erstatte personale i kortere eller længere perioder.
  • Dække perioden fra én medarbejder fratræder til en ny medarbejder tiltræder.
  • Supplere bemanding ved spidsbelastning
  • Tilføre faglige kompetencer i store og små projekter.
  • Minimum 2 timer pr. dag
  • og meget mere....

Bestil Vikar