Vikarkonsulent - vi er eksperter i at matche!

 Formular -Joensen -NY

VikarService er leveringsdygtig af professionelle og kompetente vikarer, til opgaver indenfor mange forskellige brancher, både til den offentlige sektor og det private erhverv.

Vores vikarkonsulenter tilsikrer dig det perfekte match…
VikarService konsulenterne har en meget stor erfaring i at matche behov og ønskede kompetencer.

Kontakt VikarService konsulenten – og fortæl os, hvilke kompetencer og egenskaber, I ønsker jeres vikar skal have. Vi har naturligvis brug for at få en beskrivelse af arbejdsopgaven, evt. ansættelsesperiode, antal timer pr. uge.

Herefter starter vi processen med at matche, den/de af vores vikarer, der i kraft af sine faglige og menneskelige kompetencer, har hvad der skal til, for at kunne yde hvad der kræves.

Opfølgning gennem dialog…
Under vikariatets periode har vi løbende dialog med jer og vikaren. Denne dialog er vigtig for os, da vejen til en gensidig succes, kun skabes ved tilfredse klienter.

Tag kontakt til vikarkonsulenten og lad VikarService indfri jeres behov…

Skriv eller ring