Rengøring af stalde med lift

Lift HL1

Himmerlands Vikarservice har en lastbil med personlift - www.himmerlandsvikarservice.dk

Med liften kan vi tilbyde:

  • Rengøring indvendig i stalde
  • Udskiftning af lysstofrør
  • Snerydning på tage
  • Algebehandling af tag på stalde, lader og stuehuse
  • Maling af høje gavle
  • Fældning af træer
  • og meget andet, - kun fantasien sætter grænser

Rækkevidde for lift er:

  • 22 meter i lodret
  • 15 meter i vandret
  • Lastbilens højde er 3,5 meter

 Ring til vores afdeling i Himmerland og få yderligere information på tlf.99989740

KONTAKT OS


Inger Jensen
 99989740