at arbejde som vikar

Jobbet som vikar byder på en omskiftelig hverdag med mange typer udfordringer. Samtidig er det en arbejdsform, der giver mange muligheder for personlig udvikling.

Arbejdet som vikar kan nogle gange være sværere end at have et fast job. Det kræver bl.a., at du hurtigt kan sætte dig ind i kundens arbejdsgang og den tone og samarbejdsform, der er gældende på arbejdspladsen.

VikarhjemmeserviceDu opnår en bred erfaring og bibeholder din tilknytning til erhvervslivet. Du lærer forskellige virksomheder at kende indefra og du viser dem hvem du er og hvad du står for.

Inden vikariatets start vil vi give dig så meget information som muligt. Det er vigtigt, at du får en god start hos kunden, og at kunden straks får indtrykket af, at du er kompetent og seriøs. Vi vil inden hvert enkelt vikariat forsøge, at give dig så meget information som muligt og forventer at du møder til tiden – gerne lidt før – og at du er frisk og veludhvilet. Du skal møde iklædt passende arbejds- og fodtøj i forhold til det arbejde du skal udføre.

Prøv at tilpasse dig arbejdsstedet så hurtigt som muligt, Lyt og lær, og hvis du er i tvivl om arbejdet om arbejdet udførelse, så spørg kontaktpersonen. Det er vigtigt, at du udfører kvalitetsarbejde og er opmærksom på at tilfredse kunder vender tilbage – og det giver os de bedste muligheder for at finde nye opgaver til dig.

Skulle der mod vores forventning opstå uoverensstemmelser mellem dig og kunden, så kontakt VikarService med det samme. Dette bedes du også gøre hvis du skulle blive forsinket på grund af vejret, trafikken eller af andre årsager.

Kontakter kunden dig direkte omkring et vikariat, så giv besked til Vikarservice snarest muligt. 

Timesedler
Som vikar er det en del af dit arbejde, at videregive oplysninger om vikariatets varighed til VikarService. Derfor er du ved hvert vikariats afslutning ansvarlig for at udfylde en timeseddel, som danner grundlag for beregning af lønnen. Husk at udfylde timesedlen korrekt.

Lønudbetaling
Vikarservice er som arbejdsgiver ansvarlig for løn, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge. Det er en forudsætning, hvis din lønudbetaling skal foregå rettidig, at du har afleveret timesedler og bankoplysninger til tiden. Skattekortet henter vi automatisk hos SKAT, så har du ændringer til dit skattekort, bedes du henvende dig til SKAT. Kontoret oplyser dig om fristerne for aflevering af lønsedler. Timelønnen aftales forud for et vikariat og står i forhold til det arbejde, der skal udføres. Lønudbetaling sker hver den sidste hverdag i måneden.

Løn overføres til din bankkonto.

Husk at meddele adresseændring af hensyn til udbetaling af feriepenge og dels oplysningsseddel til selvangivelse – også efter ophørt ansættelse.

Sygdom
Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindret i at møde til et vikariat, skal du melde det til Vikarservice hurtigst muligt og senest 2 timer inden det aftalte mødetidspunkt. Tænk altid på, at en af dine kolleger skal kunne træde i dit sted.

Ferie
Ferie skal meddeles til Vikarservice, når du ved, hvornår du ønsker at afholde din ferie. Af hensyn til kunder, planlægning og fordeling af opgaverne, bedes dine ferieønsker meddelt så tidligt som muligt. Her du et feriekort fra tidligere arbejdsgiver, kan du sende det til kontoret til underskrift. Feriekort udstedt af Vikarservice skal underskrives af nuværende arbejdsgiver inden vi kan udbetale beløbet.

Tavshedspligt
Ethvert ansættelsesforhold er omfattet af almindelig tavshedspligt for de forhold, du bliver bekendt med hos Vikar- og Hjemmeservice samt hos vores kunder.

Transport
Som udgangspunkt er transporten mellem dit hjem og aftalte arbejdssted dit ansvar. Dog har vi hos nogle kunder transportregler og godtgørelser. En eventuel transportgodtgørelse aftales før påbegyndt vikariat

Mobiltelefon
Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefonen i arbejdstiden. Kan medføre bortvisning.

Alkohol
Som medarbejder hos Vikarervice indtager vi ikke alkohol i arbejdstiden. Dette gælder for alle ansatte. Undtagen er selvfølgelig, hvis kunden byder dig på et glas i forbindelse med reception, rejsegilde eller lign.

Sikkerhedsudstyr
Der skal anvendes sikkerhedsudstyr, når det påkræves. Husk det er dit ansvar at følge given instruktion. Kontakt firmaet/ kontaktpersonen ved tvivlsspørgsmål.