Vikarservice Varde-Billund

Tømrervej 7 6800 Varde

Majsmarken 1, 7190 Billund

Varde Tlf. 75 21 07 10
Billund Tlf. 76 60 23 20

Kontaktpersoner
Leder VikarService: Bodil Henneberg
Leder Vikanservice: Anne Metha Thastrup
Vikarkonsulent: Marianne Vesterskov Thomsen
Kontorassistent: Sanne Nørgaard Nielsen
 
Kontortid
Mandag-torsdag 8.00 – 15.00
Fredag 8.00-12.00 
Udenfor kontortid er der døgnvagt - ring på hovednummer.
Opgaver - vikarservice
 • Malkning (robot, malkestalde, karrusselmalkning) 
 • Pasning af kvæg (kreaturklipning, strø, lukke dyr ud/ind, fodring, pleje) 
 • Klovbeskæring 
 • Sygdomsafløsning (landbrug, kvæg, svin, mink, høns, jordbrug) 
 • Ferieafløsning (landbrug, foderstoffer, kvæg, svin, mink) 
 • Spidsbelastninger (høstarbejde, markarbejde, håndtering af dyr, dækning af ensilage, ensilageprøver, kartoffeloptagning, staldvask, kalkning, malearbejde, tjærearbejde) 
 • Planteskoler (omplantning, lugearbejde, beskæring, gravearbejde)
 • Montagearbejde (montør, staldinventar, køkkeninventar)
 • Truck (lagerarbejde, foderstoffer, rengøring, trælast, byggemarkeder)
 • Vedligehold grønne områder (græsslåning, beskæring, oprydning, snerydning)
 • Nedbrydningsarbejde (håndværkere, entrepenører, maskinarbejde)
 • Kirkegårdsarbejde (grandækning, beskæring, gravning)
 • Fabriksarbejde (produktion, lager, logistik, truckkørsel, lastbil, godstransport)
 • Personaleadministration (ansættelse, lønadministration, APV, formidling)
 • Maskinstation (gylleudbringning, pløjning, harvning, såning, høst)
 • Minkfarme (pelsning, sortering, vaccination, sætte hvalpe ud, pakke redekasser, udmugning)
 • Vaskeopgaver (hedvandsrenser, svinestalde, hønserier, maskiner)
 • Indkøring af halm, hø
 • Haverengøring og vedligehold, klipning af hæk
 • Vikarchauffører, (lastbil udland og indland)
 • Rekruttering
 • Arbejdsmand (murere, støbearbejde, tømrere, elektrikere, smede)

Opgaver - hjemmeservice

 • Privat rengøring (støvsugning, gulvvask, pudsning af sølv/messing, hovedrengøring, vinduesvask, vinduespolering, indkøb, skift af sengetøj, tørre støv af, tøjvask, personlig hjælper)
 • Hjemmeservice (støvsugning, gulvvask, pudsning af sølv/messing, hovedrengøring, vinduesvask, vinduespolering, indkøb, skift af sengetøj, tørre støv af, tøjvask, personlig hjælper)
 • Fritvalgsordning (leverandør af praktisk bistand for kommunen, gulvvask, støvsugning, aftørring af støv, rengøring af køleskab, tøjvask, gulvrengøring)

Opgaver - erhvervsrengøring

 • Rengøring kontorlokaler
 • Vinduespudsning
 • Gulvvask
 • Tilbudsgivning
 • Totalløsninger rengøring
Læs mere

 

 

 

 

 

Skriv til os


Bodil Henneberg
 75210710