Himmerlands Vikarservice

Himmerlands Vikarservice 
Hjortkjærsvej 30 
9600 Aars 
Tlf. 99 98 97 40 
Fax 99 98 97 96 

Tlf. Hjemmeservice 99 98 97 42

Kontaktpersoner 

Inger Jensen, arbejdsfordeler, inj@agrinord.dk 
Inger Laustsen, arbejdsfordeler, inl@agrinord.dk 
Jette Christensen, assistent, jec@agrinord.dk  

Træffetider

Hverdage kl. 8 til 16. Fredag dog fra kl. 8 til 15. 
Udenfor kontortid henvises til ledige vikarer på telefonsvarer på tlf. 99 98 97 40.

Opgaver - vikarservice

 • Afløsning ved køer, svin, grise, fjerkræ, mink, geder
 • Fodre, malke, kalvepasning
 • Sygdomsafløsning
 • Afløsning uden tilskud
 • Ferie/frinactiveage
 • Markarbejde
 • Ekstra hjælp i mark og stald
 • Robotmalkning
 • Rengøring af stalde
 • Pakketilbud
 • Travle perioder, høst og lign.

Andre tilbud

 • Vedligeholdelse af bygninger og maskiner
 • Højtryksrensning (vi medbringer renser)
 • Hedtvandsrenser ( vi medbringer renser)
 • Kreaturklipning
 • Minkpelsning
 • Pyntegrønt og juletræer
 • Beskæring og vedligeholdelse af læhegn
 • Arbejde med minilæsser
 • Hegnsætning
 • Dambrug - afløser m.v.
 • Alle håndværkere (medhjælper)
 • Inventar - nedbrydning og opsætning
 • Om- og tilbygninger
 • Kalke og male, både ude og inde
 • Muldvarpebekæmpelse salg af muldvarpegift
 • Andre opgaver, kun fantasien sætter grænser

Spalte-rilning udføres

 • Rilning i faste gulve. Dyrene færdes mere frit, og viser tydeligere brunst. Undgå udskrinactiveninger og faldskader, optager mere foder, giver bedre dyrevelfærd og dermed bedre økonomi

Liftarbejde og Staldrengøring

 • Rengøring indvendig i stalde
 • Udskiftning af lysstofrør
 • Vask af armatur
 • Algebehandling af tag på stalde, lader og stuehuse.
 • Maling af høje gavle. Liften rækker ca. 22m lodret op og ca. 15 m vandret. 
  Min. 3.55 meter høj port og plan foran. Vi medbringer 2 rensere.

Klovpleje

 • Klovbeskæring. Himmerlands Vikarservice har 3 eksaminerede klovbeskærere. Hvis du har få dyr, som skal behandles, og du har din egen boks: Vi sender 1 klovbeskærer, som medbringer nødvendigt grej ekskl. boks.
 • Ambulancetjeneste. Hvis du har få dyr, der skal behandles. Vi sender 2 klovbeskærere, som medbringer alt nødvendigt grej inkl. boks og fangefold. Har du en hel besætning, mindst 70 dyr, sender vi 1 eller 2 klovbeskærere, som medbringer alt grej, inkl. boks.

Andre erhverv

 • Chaufførvikarer
 • Dyretransport
 • Truckkørsel
 • Gummiged
 • Lagerarbejde
 • Fabriksarbejde
 • Entreprenører
 • Grovvare
 • Flyttefirmaer
 • Renovation
 • Gartneri
 • Planteskoler
 • Maskinstation

Havearbejde 
Vores anlægsgartner giver rådgivning og vejledning ved både nye haver og ændringer i eksisterende haveanlæg. Det kan f.eks. være

 • Græssåning - renovering og nyanlæg
 • Klipning af græs
 • Renholdelse af bede og belægninger
 • Klipning af hække
 • Beskæring af træer og buske
 • Omplantning
 • Fældning af træer og ophugning til brænde eller flis
 • Bortskaffelse af haveaffald
 • Kirke/gravermedhjælper

Handymand

 • Rense tagrender
 • Lægning af fliser og terrasser
 • Belægningsarbejde
 • Pedelarbejde – overvågning af huse i ferier
 • Mindre flytninger – nedpakning af flyttegods
 • Små reparationer

Vinvikar 
Himmerlands Vikarservice kan hjælpe vinavlere. Drømmer du om at få din egen vingård? - eller er ved at opbygge en, og har brug for professionel hjælp, så kontakt Himmerlands Vikar– og vinservice. Vi kan hjælpe dig med årets gang i din vinmark eller med enkelte af arbejdsopgaverne.

 • Rydning og etablering af ny vinmark
 • Vinter og forår: Vinterbeskæring
 • Maj og juni: Udtynding af skud
 • Juni til august: Opbinding og sommerbeskæring
 • August og september: Fuglenet lægges på
 • Grøn høst, frugtmængden reduceres
 • September: Høstforberedelse
 • Høst: Druerne plukkes og sorteres

Gennem hele sæsonen kan vi hjælpe dig med alt forefaldende arbejde på din vingård, f. eks renholdelse af marker og øvrige områder. Kalkning og maling af ejendomme. 

Opgaver - hjemmeservice 

Hverdagsrengøring

 • Hovedrengøring

Ydelser uden tilskud, som vi også gerne tilbyder sammen med rengøring:

 • Vinduespudsning i forbindelse med anden rengøring
 • Tøjvask og strygning
 • Madlavning og opvask
 • Indkøb af dagligvarer
 • Hverdagsrengøring
 • Hovedrengøring

Frit Valg via kommunen: Praktisk hjælp til borgere kontakt din kommune, pt. godkendt i 3 kommuner. 

Opgaver - erhvervsrengøring

 • Erhvervsrengøring til mindre virksomheder og kontorer
 • Afløser på skoler, lægehuse, kantiner, institutioner, bofællesskaber, pengeinstitutter mv.
Læs mere